Siirry suoraan sisältöön

Paljonko liikuntasuositus on aktiivisuusmittarilla mitattuna?

Oletko koskaan vastannut liikuntakyselyyn? Siinä sinua pyydetään muistelemaan liikkumisjaksojen tavanomaista kestoa, tehoa ja useutta. Nykyinen liikkumisen suositus perustuu tällaiseen kyselypohjaiseen tietoon. Aktiivisuusmittarit muistavat kuitenkin myös sellaisen liikkumisen, jota käyttäjä itse ei muista. Tutkimusten mukaan muistamme vain noin yhden kymmenestä mittarin tallentamasta reippaasta aktiivisuusminuutista. Sillä on suuri vaikutus mittarin käyttäjän päivittäiseen liikkumistavoitteeseen.

UKK-instituutin aikuisten liikkumisen suositus 18-64-vuotiaille
UKK-instituutin liikkumisen suositus aikuisille

Liikkumisen suositus perustuu kyselytutkimuksiin

Reipasta liikkumista tulisi kertyä 150 minuuttia viikossa. Tällaisella määrällä reipasta liikettä monien sairauksien riski laskee huomattavasti. Vahva tutkimusnäyttö suosituksen taustalla perustuu laajoihin kyselyaineistoihin.

Tällaisissa tutkimuskyselyissä pyydetään muistelemaan sellaisia liikkumisjaksoja, jotka kestivät yhtäjaksoisesti vähintään kymmenen minuuttia. Kymmenen minuutin minimi on järkevä, koska tuskin kukaan meistä pysyy palauttamaan mieleen lyhyitä satunnaisia liikkumisjaksoja.

Kaikki reipas liikkuminen lasketaan

Nykyisistä liikkumisen suosituksista kymmenen minuutin yhtäjaksoisuusvaatimus on poistettu. Kaikki reipas liike vie lähemmäs 150 minuutin liikkumistavoitetta.

Tälle muutokselle on selkeät tutkimukselliset perusteet, tai oikeammin – kymmenen minuutin minimikestolle ei tutkimuksissa ole löydetty perusteita. Aikaisempi kymmenen minuutin vaatimus johtuikin ihmisen kykenemättömyydestä muistaa lyhyitä liikkumisjaksoja kyselyiden yhteydessä. Nyt kun käytössämme on aktiivisuusmittarit, tilanne on toinen.

Kaikki päivän aktiivisuusjaksot, joiden joukossa yksi pidempi jakso, jonka liikuntakyselyt poimivat

Aktiivisuusmittarit haastavat liikkumisen suositukset

Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että vain noin kymmenesosa reippaasta liikkumisesta kertyy vähintään kymmenen minuuttia kestävissä jaksoissa. Valtaosa reippaista aktiivisuusminuuteista kertyy huomaamatta kevyen liikuskelun lomassa. Tämä on sellaista reipasta liikkumista, jota kyselyt eivät huomioi.

Toisessa tutkimuksessa kaikki tutkittavat saavuttivat 150 minuutin reippaan liikkumisen tavoitteen aktiivisuusmittarilla mitattuna. Kun laskentatapa skaalattiin vastaamaan aiempaa kyselypohjaista tietoa, liikkumistavoitteen saavuttaneita olikin enää alle puolet tutkittavista.

Kiinnostava kysymys onkin, mikä tulisi olla aktiivisuusmittarin käyttäjän liikkumistavoite. 150 minuuttia viikossa ei millään riitä, koska se on tutkimusten mukaan vain noin kymmenesosa kaikesta mittarin tallentamasta liikkumisesta.

Montako reipasta minuuttia sinulle on kertynyt aktiivisuustavoitteen täyttyessä?

Tutkijat ovat vasta aloittaneet suositusten laatimisen aktiivisuusmittaridatan pohjalta. Monet markkinoilla olevat aktiivisuusmittarit osaavat kuitenkin huomioida eron liikkumisen suosituksen ja liikkumisen mittaamisen välillä.

Reippaan liikkumisen suositus 150 minuuttia viikossa on tasaisesti jaettuna päivittäin noin 21 minuuttia. Luulen, että mittarisi vaatii sinulta huomattavasti enemmän, saavuttaaksesi päivittäisen tavoitteesi.

Paljonko sinulle kertyy vähintään reippaita aktiivisuusminuutteja päivässä, kun saavutat 100 % aktiivisuustavoitteestasi?

Lähteet

Robson & Janssen (2015). Intensity of bouted and sporadic physical activity and the metabolic syndrome in adults. PeerJ 3: e1437. https://doi.org/10.7717/peerj.1437

Thompson ym. (2016). Feedback from physical activity monitors is not compatible with current recommendations: A recalibration study. Preventive Medicine 91, 389-394. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.06.017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *