Siirry suoraan sisältöön

Opi mittaamaan ja tulkitsemaan liikkumistasi

Tervetuloa Liikkuvaan labraan!

Sivusto on perustettu maaliskuussa 2023 itseään mittaavien liikkujien ja kuntoilijoiden tueksi ja kohtaamispaikaksi.

Liikkuvassa labrassa tutkitaan omaa liikkumista perehtymällä mittausten perusteisiin, tekemällä omia kokeellisia mittauksia ja hyödyntämällä yksinkertaisia laskureita.

Liikkumiseemme vaikuttaa omien mieltymystemme ja kykyjemme lisäksi ympäristö, jossa elämme. Liikkuminen tapahtuu luonnollisena osana jokapäiväistä arkeamme. Siksi labran tulee liikkua mukanamme.

Tarjolla olevan mittaustiedon valtava määrä, luotettavuus ja tulkinta voivat herättävää monia kysymyksiä mittarien käyttäjissä. Itse luotan sellaisiin mittaustuloksiin, joiden periaatteet ymmärrän, ja uskon, että moni muu mittarinkäyttäjä kokee samoin.

Voit olla yhteydessä minuun, toivoa aiheita ja antaa palautetta Twitterissä tai tällä lomakkeella. Kuulisin mielelläni, millainen mittarinkäyttäjä olet ja millaisia hyötyjä ja haasteita liittyy liikkumiseesi ja sen mittaamiseen.

Laura Karavirta

Kirjoittaja

Olen Laura Karavirta ja tutkin työkseni liikkumisen mittaamista ja kehitän tieteellisen tutkimuksen avulla erilaisille kohderyhmille sopivia tapoja seurata aktiivisuutta ja liikuntaharjoittelua. Parhaillaan kehitän menetelmiä iäkkäiden ihmisten fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen Gerontologian tutkimuskeskuksessa. Vain tarkoilla mittauksilla voimme tehdä luotettavia havaintoja liikkumisen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin.

Yhdessä tutkijakollegojeni kanssa olen 20:n viime vuoden aikana syventynyt mm. seuraaviin aiheisiin: kestävyyskunnon arvioiminen, yhdistetty kestävyys- ja voimaharjoittelu, sykevälivaihtelu, aktiivisuuden mittaaminen, harjoituskuormitus ja urheilijan palautuminen.

Olen mitannut omaa liikkumistani 90-luvulta lähtien. Ensimmäinen mittarini oli hiihtoseuralta lainattu sykemittari, ja vaikka teknologinen kehitys on viime vuosina ollut nopeaa, lenkkivarustukseeni kuuluu edelleen sama yhdistelmä kuin mittaamisen alkuvuosina eli sykevyö ja rannelaite. Sittemmin mittarivarustukseni on täydentynyt ympärivuorokautista aktiivisuutta mittaavalla rannelaitteella.

Koulutukseltani olen liikuntatieteiden tohtori. Työskentelen tällä hetkellä akatemiatutkijana Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa Suomen Akatemian rahoituksella. Olen tehnyt yhteistyötä eri liikuntateknologian alan yritysten kanssa niin akateemisena tutkijana kuin yrityksen työntekijänä.

Kaikessa työssäni pyrin puolueettomuuteen ja rehellisyyteen. Liikkuvassa labrassa keskityn mittausten fysiologisiin periaatteisiin, enkä arvioi yksittäisten laitteiden luotettavuutta.

Toivon, että Liikkuvan labran parissa löydät uusia oivalluksia liikunnalliseen elämään!